Čo je to ten taping (Tape)

Ako to funguje a prečo všetci nosia tie farebné pásky?

Pre bližšie porozumenie si najskôr napíšeme niečo o histórii. Zakladateľom novodobého tapingu je Dr. Kenzo Kase. Kinezio taping začal vznikať v 70 rokoch, keď doktor ukončil svoje štúdium na chiropraktickej škole v Chicagu. Potreba kinezio tapingu vznikla krátko na to, ako začal svoju prax, a uvedomil si limitáciu práce pri starších artróznych pacientoch. Dokázal dať kĺby pacientom do správnej pozície, avšak tí, si po návrate domov opätovne osvojili  dlhodobé návyky nevhodného pohybového stereotypu  a  tým sa zakrátko vracala aj bolestivosť.  Dlhoročné návyky a životný štýl bývajú najčastejšou príčinou bolesti. Mnohokrát je na vine zlého pohybového stereotypu práve úľavová pozícia, kde sa človek snaží uniknúť alebo aspoň čo najviac zmierniť bolestivosť.

Tapeing (vychádzajúci z anglického označenia pre pásku) je v preklade páskovanie. Najľahšie rozdelenie by sme vedeli kategorizovať ako fixačné, kineziologické a dynamické.  Rôzne metódy tapovania sa osvedčili pri rôznych prípadoch, avšak jedno majú všetky spoločné - nelepia sa ľubovoľne ale na základe presných postupov podľa anatómie tela. Pod anatomickým tapovaním  sa rozumie, že sa rešpektuje anatomická stavba,úpon a odstup svalu a fasciálne dráhy. Rešpektovaním sa dosiahne čo najväčšieho efektu podpory pri tapeovaní.

 Najstaršia metóda je fixačné tapovanie. Fixačný tape ma za úlohu pohyb čo najviac obmedziť. Môžeme ho  prirovnať ku sadre, alebo k dlahe s tým rozdielom, že fixačnú úlohu nevykonáva pevná sadra, ani dlaha, ale fixačný tape s pevnou bavlnenou tkaninou podobný leukoplastu.  Kedysi  sa v rámci fixačných metód používal aj zinkový tape, pri ktorom sa aplikujú dve vrstvy pásky -prvá ochranná vrstva chráni kožu pred vrchnou zinkovou časťou.

Súčasne najvyužívanejšie metódy tapovania sú Lymftape, Sling-system tape a úponovo odstupové tapovanie. Tieto techniky zväčša využívajú kineziologický tape. Kineziológia je vedné odvetvie o pohybez čoho vyplýva, že kineziologický tape bude na rozdiel od fixného tapu zachovávať pohyblivosť, ponechá stabilizačnú zložku a elastická vlastnosť tapu umožní hybnosť.

Kinesiologický tape: Lepí sa za maximálneho možného predpätia kože. Každá adaptácia tapovacej metódy, slúži špecifickému účelu. Kinesiologický tape na svale ma za účel dekompresiu svalu, nervu alebo stabilizáciu kĺbu. Dekompresia svalu pracuje s podkožným fasciálnym obalom a prítokom tekutín. Eliminovaním tlaku sa dosiahne zníženie alebo odstránenie bolestivosti. Pri stabilizácií kĺbov sa už viac využíva súhra tapov a v súčasnosti aj kombinácia viacerých tapovacích metód (Kinezio Dinamic).

Lymftape: Aplikuje sa kineziologický tape. Je to zvejárovitenie tapu, alebo slangovo nazvané chobotničkovanie pásky. Účelom tohto tapovania je zvádzanie lymfy a hematómov do lymfatických uzlín. Je považovaná za doplnkovú  metódu k manuálnej lymfodrenáži ale dá sa využívať aj samostatne. Lymftape zároveň môžeme používať aj na hematóm, kde urýchľuje vstrebávanie modrín a opuchov.

Sling-System: Sling system sa opiera o anatomické prepojenie cez fascialné dráhy, taktiež nazývané funkčné reťazenia, ktoré zdokumentoval a veľmi zrozumiteľne zapísal Thomas Myers  v diele Anatomy trains. Pri Sling tapingu sa využíva odňatie tlaku (dekompresia) pozdĺž reťazenia za pomoci kineziologického tapu, čím dosiahneme najefektívnejšie uvoľnenie funkčnej dráhy. Na Sling systém tak ako aj v niektorých prípadoch kineziologického tapovania môžeme použiť aj dynamický tape, za pomoci ktorého podporíme výkonnosť funkčnej svalovej dráhy.

 

Aký je rozdiel medzi dynamickým a kineziologickým tapom?

Dynamický tape: Ako napovedá názov dynamický = sila vytvárajúca pohyb. Rovnako ako pohyb podporuje, dokáže mu aj zamedzovať. Dynamický tape má veľký korekčný efekt - je to predpätá páska, ktorá sa lepí v pred skrátení svalu (presne naopak ako kineziologický tape). Touto technikou sa dá dosiahnuť asistencia  pri natiahnutých svaloch, pri zraneniach platničiek, ale aj obmedzovanie pohybu. Dokáže asistovať v prípadoch, kedy sval nie je schopný plne pracovať z akéhokoľvek dôvodu (útlak na nerv zranené svalové vretienko...).

Jeho schopnosť napomáhať pri kyfózach a skoliózach je obdivuhodná. Dynamická tapovacia páska sa nalepí za skrátenia na mieste, kde terapeut potrebuje  podporiť sval asistenciou pásky. Zamedzuje  skracovaniu svalov podporov opačných (antagonistických)svalov: v prípade hrudnej kyfózi (hrb)sa bavíme o prsných svaloch, kde sa podporuje vlastnosť trapézových svalov a vzpriamovačov. Tie sa dajú do natiahnutej pozície a následne sa zatejpuje chrbtové svalstvo ktorému sa asistuje vo výkone. Samozrejme, že pacient či klient musí priložiť ruku k dielu a aktívne napomáhať uvoľňovaniu stiahnutých svalov a posilňovaním stabilizačného systému.

Ďalšie články

 

O tejto téme sa u nás moc nerozpráva no správny dychový stereotyp je  extrémne dôležitý aspekt každej správnej športovej techniky.

„Ak nie je správny dychový stereotyp, nemôže byť správny žiadny iný...

Ako to funguje a prečo všetci nosia tie farebné pásky?

Pre bližšie porozumenie si najskôr napíšeme niečo o histórii. Zakladateľom novodobého tapingu je Dr. Kenzo Kase. Kinezio taping...